Regulamin

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.miedzykobietami.pl jest firma Live Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Garbaczu 27-425, numer budynku 20
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.miedzykobietami.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  4. Strona internetowa ma charakter informacyjny.
  5. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.)
  6. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.